ทำไมต้องเลือก TIU

Tokyo International University

Get Started

ข้อความจากนักเรียน

โปรดอ่านคำรับรองจากนักเรียนไทยปัจจุบันของเราที่ TIU

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว (เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยมุ่งเน้นด้านธุรกิจและการพาณิชย์ ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Education – MEXT) ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรีทั้งหมด 5 สาขาและระดับบัณฑิตศึกษา 4 สาขา ทีไอยูยึดถือปรัชญาการศึกษาที่จะบ่มเพาะให้นักศึกษามีแนวคิดที่เป็นนานาชาติอย่างแท้จริง TIU มุ่งมั่นขยายการจัดการการศึกษานานาชาติที่เน้นภาคปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยได้สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในระดับสากล ในแต่ละปีมีนักศึกษาราว 6,500 คน เป็นนักศึกษานานาชาติกว่า 1,300 คนจาก 70 ประเทศทั่วโลก

วิทยาเขต 1


Campus

หลักสูตรนานาชาติ English Track Program (E-Track) ของ TIU เปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 โดยมีจุดประสงค์หลักที่จะให้นักศึกษาจากทั่วโลกได้มีโอกาสศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) นวัตกรรมและธุรกิจเชิงดิจิทัล (Digital Business and Innovation) หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations) ทีไอยูตั้งอยู่ในเมืองที่เป็นศูนย์กลางของประเทศญี่ปุ่น การใช้ชีวิตและการเรียนร่วมกับนักศึกษาจากทั่วโลกภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของคณาจารย์ต่างชาติอย่างใกล้ชิดช่วยสร้างบรรยากาศระดับโลกอย่างแท้จริง และช่วยสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ในชั้นเรียน E-Track อีกด้วย นอกจากนี้ TIU ยังมีบริการให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านอาชีพสำหรับนักศึกษาที่กำลังมองหาการฝึกงานและโอกาสในการทำงานโดยสำนักงานพัฒนาอาชีพ (Career Support Desk) ในวิทยาเขต ทั้งหมดนี้คือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นและการศึกษาในหลักสูตร E-Track ของ TIU ที่เราจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในแบบของคุณได้

ค่าธรรมเนียมและทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยทีไอยูมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ด้วยการลดหย่อนค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 30% ถึง 100% ประกาศหลักเกณฑ์ของทุนการศึกษาจะส่งให้แก่ผู้สมัครที่ได้รับทุนการศึกษาพร้อมกับผลการสมัคร โดยเรามอบทุนการศึกษาให้ทั้งหมดตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ได้รับทุนต้องมีผลการเรียนในระดับดีและประพฤติตนเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษาของ TIU

ส่วนลดหย่อนค่าเล่าเรียน

ทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน 100%

100%

ทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน 80%

80%

ทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน 50%

50%

ทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน 30%

30%

6,500+
นักศึกษาทั้งหมด
1,300+
นักศึกษาต่างชาติ
68+
ตัวแทนประเทศ
360+
สถาบันในต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อ
สิทธิประโยชน์

การไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

โตเกียว ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลก เหมาะสำหรับการใช้ชีวิตของนักศึกษาต่างชาติ

มุ่งตรงสู่มหานครโตเกียว


การศึกษาที่ TIU จะช่วยให้คุณได้สัมผัสกับความกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับความทันสมัยเพื่อจะได้ซึมซับวัฒนธรรมญี่ปุ่นทั้งสองมิติ อีกทั้งTIUยังตั้งอยู่ใกล้ใจกลางของตลาดงานในประเทศญี่ปุ่น ช่วยให้คุณได้เปรียบด้านการแข่งขันในการหางาน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ


หลักสูตร E-Track ของเราเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ผู้สอนที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก ที่จะช่วยให้คุณได้พัฒนาและประสบความสำเร็จในเป้าหมายชีวิต โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านภาษาญี่ปุ่นมาก่อนก็สามารถสมัครเรียนได้

ค่าเล่าเรียนราคาไม่แพง


ค่าเล่าเรียนที่ TIU คิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียนเฉลี่ยของประเทศออสเตรเลีย และคิดเป็น 1/3 ของค่าเล่าเรียนเฉลี่ยของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้การศึกษาต่อต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นจริงได้ นอกจากนี้ โปรแกรม E-Track ยังมีทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของคุณตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษาอีกด้วย

รูปแบบการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จ


สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) นวัตกรรมและธุรกิจเชิงดิจิทัล (Digital Business and Innovation) และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations) ของโปรแกรม E-Track ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาและมีทักษะหลายระดับ ตั้งแต่ระดับการจัดการ การเป็นผู้นำ การเป็นผู้ประกอบการ ด้านการต่างประเทศ การทูต หรือสื่อสารมวลชน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญ และก้าวกระโดดไปสู่เส้นทางอาชีพที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกต่อไป

การทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก


TIU มีสัญญาข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิลลาเม็ท (Willamette University) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเซเล็ม รัฐออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา (Salem Oregon (USA)) และมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอื่นๆทั่วโลก เราจึงมีทางเลือกมากมายให้นักศึกษาไม่เพียงแต่ในช่วงที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอนาคตหลังจบการศึกษาอีกด้วย

คณาจารย์และบุคลากรของทีไอยู


เราภาคภูมิใจที่อัตราส่วนของอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติของเรามีเกือบถึงร้อยละ 70 ซึ่งยังผลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งกับนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนทุกคนล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งสามารถให้คำชี้แนะเที่จะป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุด แก่นักศึกษา

ความสำเร็จและการจัดอันดับ

ดังนั้น มาดูกันว่ามหาวิทยาลัยของเราทำได้ดีขนาดไหน

เราภาคภูมิใจจากตัวเลขที่จะเป็นตัวบ่งบอกความสำเร็จ

มีการจัดอันดับอย่างเป็นทางการไม่มากนักสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น และTIUก็ติดอันดับทั้งที่เป็นแบบทางการและแบบไม่เป็นทางการ และนี่เป็นกิตติกรรมประกาศที่เราภาคภูมิใจและจะยืนหยัดพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
No. 4
สิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นนานาชาติ
(Times Higher Education, พ.ศ. 2564)
No. 1
ความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาการศึกษา
(The Economist, พ.ศ. 2561)
No. 1
เมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลก
(The Economist, พ.ศ. 2561)
No. 2
เมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษา – โตเกียว
(Quacquarelli Symonds, พ.ศ. 2561)
สถานที่ตั้ง

ศึกษาในเมืองที่อยู่ใจกลางของประเทศญี่ปุ่น

ทีไอยู มี 3 วิทยาเขต ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากใจกลางกรุงโตเกียวเพียง 35 นาที โดยการเดินทางโดยรถไฟ และกำลังจะเปิดวิทยาเขตใหม่ในใจกลางกรุงโตเกียว


การอาศัยอยู่ในโตเกียว

Tokyo

มหานครโตเกียวเป็นศูนย์กลางของความเป็นนานาชาติ เป็นแหล่งรวมธุรกิจโลก ความนำสมัย และวัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ นอกจากจะได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่สะอาดและปลอดภัยที่สุดในโลกแล้ว โตเกียวยังมีบทบาทของการเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมและสะดวกสบายที่น่าอัศจรรย์ เมืองที่เป็นศูนย์กลางการเติบโตทางธุรกิจระหว่างประเทศ และเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นและบริษัทต่างชาติมากมาย มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียวตั้งอยู่ที่เมืองคาวาโกเอะ ซึ่งเป็นชานเมืองของกรุงโตเกียวที่มีบรรยากาศสุขสงบ มีสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ดี จากมหาวิทยาลัยสามารถเดินทางสู่ใจกลางเมืองได้อย่างรวดเร็วโดยทางรถไฟเพียงแค่ 35 นาที ประโยชน์ของการเข้าถึงใจกลางเมืองนี้ นักศึกษาสามารถเชื่อมต่อกับวัฒนธรรมที่ทันสมัยของโตเกียวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียวกำลังจะสร้างวิทยาเขตนานาชาติแห่งใหม่ในเขตอิเคะบุคุโระ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางโลกาภิวัตน์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาเขตพร้อมที่จะเปิดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 โดยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับโปรแกรม E-Track รวมถึงความเป็นโลกาภิวัตน์ด้านการศึกษาอื่นๆก็จะตั้งอยู่ในวิทยาเขตแห่งใหม่นี้ด้วย มหาวิทยาลัยได้วางแผนที่จะย้ายนักศึกษาครึ่งหนึ่ง (ประมาณ 3,500 คนจากนักศึกษา 7,000 คน) รวมถึงนักศึกษาต่างชาติจำนวน 2,000 คน จาก 100 ประเทศทั่วโลก และอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาประจำที่วิทยาเขตนี้ด้วย

วิทยาเขตนานาชาติอิเคะบุคุโระ

New Campus

แผนที่การเดินทาง – แวะเยี่ยมชมเรา!

Access map

วิทยาเขต 1 (E-Track)
จากสถานีคาซุมิงาเซกิ (Kasumigaseki Station): ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 5 นาที หรือเดินทางด้วยรถไฟ (ด่วน) สายโทบุโทโจ (Tobu Tojo Line (express)) โดยสถานีคาซุมิงาเซกิจะอยู่ห่างจากสถานีอิเคะบุคุโระ (Ikebukuro Station)ประมาณ 35 นาที หากเดินทางโดยรถไฟใต้ดินสายยูระคุโช (Subway Yurakucho Line)จะง่ายต่อการเปลี่ยนรถไฟที่สถานีวาโคชิ (Wakoshi Station)เป็นสายโทบุโทโจ (เร็ว)
จากสถานีมาโตบะ (Matoba Station): ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 13 นาที หรือเดินทางโดยรถไฟเส้นเจอาร์ คาวาโกเอะ (ผ่านสายไซเคียว) (JR Kawagoe line (via the Saikyo Line)) สถานีมาโตบะจะอยู่ห่างจากสถานีโอมิยะ (Omiya Station)ประมาณ 31 นาที

ที่อยู่ 1-13-1 Matoba-Kita, Kawagoe-shi, Saitama, 350-1197 Tel. 049-232- 1111

ดูแผนที่ Google Maps