เลือก เส้นทางของคุณ เลือกทีไอยู

Tokyo International University

Business
Economics

ก้าวกระโดดสู่อาชีพธุรกิจของคุณ

International Relations

ทิศทางและนโยบายระดับโลก.

Digital Business & Innovation

ความคิดสร้างสรรค์ก้าวตามทันเทคโนโลยี

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ก้าวกระโดดสู่อาชีพธุรกิจของคุณ

โลกที่เราอาศัยอยู่นี้มีแหล่งทรัพยากรอันจำกัด หากเราทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างไม่จำกัด เช่น อากาศที่หายใจ หรือน้ำดื่ม โลกก็คงดำเนินต่อไปได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากแหล่งทรัพยากรเหล่านี้มีไม่มาก เราจำเป็นต้องมีรูปแบบของการจัดสรรเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือสงคราม (เศรษฐกิจ) ในเวลาเดียวกันองค์กรและบุคคลได้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่างเพื่อการดำรงชีพ เช่น การผลิต การซื้อและการขายสินค้าและการบริการ (ธุรกิจ) ดังนั้น ด้วยการรวมปัจจัยพื้นฐานสำคัญเหล่านี้เข้าด้วยกัน สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจึงถือกำเนิดขึ้น

เนื่องจากความหลากหลายของมุมมองในด้านเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกนี้จึงแบ่งออกเป็น 6 หน่วยการเรียนรู้: ธุรกิจ IT ธุรกิจผู้ประกอบการ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การตลาด และการเงิน นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการที่หลากหลายในการวิเคราะห์กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ข้ามพ้นพรหมแดนระหว่างประเทศ เช่น การค้าระหว่างประเทศ และการหมุนเวียนของเงินทุน ในขณะที่พัฒนาทักษะให้สามารถใช้ได้อย่างแท้จริงในการประเมินและกำหนดลำดับการจัดสรรแหล่งทรัพยากรหายาก นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้องค์ประกอบของธุรกิจในเชิงลึก เสริมเติมความเชี่ยวชาญ IT ที่ทันสมัย เพื่อนำไปพัฒนาทักษะเพื่อวิเคราะห์ตลาดและตัดสินใจที่จะสร้างองค์กรที่มีการจัดการที่ดี รูปแบบการเรียนรู้ใน 2 สาขาหลัก: ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์จะให้โอกาสมากมายในการก้าวเข้าสู่การทำธุรกิจ ก่อตั้งบริษัท บริษัทร่วมทุน ธนาคาร บริษัทให้คำปรึกษาที่อยู่ในองค์กรชั้นนำระดับโลกอื่นๆ เช่นเดียวกับเส้นทางที่ชัดเจนสู่การเรียน MBA หรือการศึกษาต่อระดับปริญญาขั้นสูงอื่นๆ

สารจากผู้อำนวยการโอคาดะ

Campus

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจุดประกายความสนใจของฉันตั้งแต่ครั้งที่ฉันเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาหนึ่งปีในฐานะนักเรียน AFS (American Field Service) ฉันตกใจที่พบความแตกต่างทางวัฒนธรรม ค่านิยม และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงมุมมองโลกของฉันอย่างมาก ฉันได้เปลี่ยนมาเป็นนักสื่อสารที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ฉันได้รู้ซึ้งถึงความหลากหลายและความสำคัญของความหลากหลายต่อสังคม ความรู้สึกซาบซึ้งนี้เพิ่มขึ้นในปีที่ฉันร่วมเดินทางท่องเที่ยวทวีปอเมริกาไปกับนักเรียน AFSจากทั่วโลก ฉันมีความฝันที่จะส่งเสริมการพัฒนาโลกและกำจัดความยากจนในประเทศที่กำลังพัฒนา สิ่งนี้นำฉันไปสู่การเรียนสังคมวิทยาเศรษฐกิจเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นก็เรียนเศรษฐศาสตร์ และสุดท้ายก็ธุรกิจ ดังนั้นพื้นฐานสไตล์การสอนของฉันจึงมุ่งไปที่หัวข้อสำคัญทั้งสามนี้

สารจากศาสตราจารย์สแตนิสลอว์สกี้

Campus

ฉันชอบสอนในโปรแกรม E-Track เพราะการอภิปรายมีความน่าสนใจตลอด และฉันได้เรียนรู้มุมมองใหม่ที่หลากหลายจากนักศึกษา ฉันรู้สึกว่าประโยชน์ที่สำคัญของโปรแกรมของเราก็คือมุมมองต่อโลกใบนี้ที่นักศึกษาจะได้เผชิญและพัฒนาตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่ทีไอยู ในชั้นเรียนของฉัน ฉันพยายามอภิปรายสิ่งที่นักศึกษาสามารถแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของพวกเขาทั้งที่เหมือนและแตกต่างจากทฤษฎีที่สอนในชั้นเรียน เราพิจารณาและวิเคราะห์เรื่องเหล่านั้นร่วมกัน (ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์แบบ SWOT) เพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งว่าแนวความคิดที่เรียนรู้ไปจากชั้นเรียนจะนำไปใช้จริงในโลกธุรกิจได้อย่างไร ผู้นำธุรกิจที่เป็นที่รู้จักนั้นจำเป็นต้องสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและวิเคราะห์ความซับซ้อนจากข้อมูลที่ได้รับได้หลายมุมมอง ฉันเชื่อว่าหลักสูตรของเราให้โอกาสที่ดีมากแก่นักศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะทั้งในและนอกชั้นเรียน


หน่วยการเรียนรู้แบบเข้มข้น

สาขาวิชาเอกนี้แบ่งออกเป็น 6 “หน่วยการเรียนรู้แบบเข้มข้น” ที่รวมสายงานที่สำคัญยิ่งของธุรกิจและเศรษฐศาสตร์เอาไว้ด้วยกัน เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 TIU ได้เปิดหลักสูตรใหม่ในด้าน IT และธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งรวมคอร์สที่มีเอกลักษณ์พิเศษเหล่านี้ไว้เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติที่จำเป็นต่อการเติบโตในเวทีโลก คลิกหน่วยการเรียนรู้ด้านล่างนี้เพื่อดูรายวิชาที่เกี่ยวข้อง


x

Entrepreneurial Business

Digital Business Strategies
Web & Mobile Technology
Institutions and Business Transformation
Entrepreneurial Strategy Practicum
Entrepreneurial Strategies
Mathematics for Business and Economics I
Principles of Management
Social Businesses in Japan
Social Media and Business
Start-up Funding and VC Strategies
Statistics I
Statistics II
Fundamentals of Mathematics
x

Economics

Behavioral Economics
Development Economics
Health Economics
Industrial Organization
Econometrics
International Trade
International Finance
Game Theory
Finance
Macroeconomics
Mathematics for Business and Economics I
Mathematics for Business and Economics II
Microeconomics
Principles of Economics
Statistics I
Statistics II
x

Management

Business Communication & Productivities
Business Planning
Corporate Finance
Entrepreneurial Strategies
Financial Accounting
Human Resources Management
International Business
Principles of Marketing
Managerial Accounting
Operations and Service Management
Organizational Behavior
Principles of Management
Statistics I
Strategic Management
x

Marketing

Consumer Behavior
Digital Marketing
Financial Accounting
Global Marketing
Human Resources Management
Principles of Marketing
Marketing Research
Marketing Strategy
Principles of Management
Statistics I
Web and Mobile Technology
Database & Big Data
Digital Business Strategies
Social Media & Business
x

Finance

Econometrics
Corporate Finance
Finance
Financial Accounting
International Finance
Investments
Macroeconomics
Managerial Accounting
Mathematics for Business and Economics I
Microeconomics
Principles of Economics
Principles of Management
Statistics I
Statistics II
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ทิศทางและนโยบายระดับโลก.

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการปฏิสัมพันธ์ต่อกันของประเทศที่มีอำนาจ ผลประโยชน์ และอัตลักษณ์ ในกรณีที่ไม่มีรัฐบาลโลก สาขาวิชาที่เกิดจากประสบการณ์อันน่าเศร้าในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อความหายนะที่คาดไม่ถึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับสาเหตุของสงครามและข้อตกลงเพื่อสันติภาพ ตั้งแต่นั้นมา ประเด็นปัญหาต่างๆ ได้แผ่ขยายครอบคลุมไปถึงสาขาวิชาการพึ่งพากันทางเศรษฐกิจ องค์กรระหว่างประเทศ การก่อการร้าย ความยากจน สิทธิมนุษยชนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะสาขาวิชาที่ไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบโลก เราศึกษาว่าทำไมประเทศและผู้นำประเทศจึงกระทำเช่นนั้น โดยใช้ความรู้ทางปัญญาที่แตกต่างกันซึ่งเรียกว่าทฤษฎี เวลาที่อภิปรายประเด็นปัญหาระดับโลก เช่น การแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ การก่อการร้าย ผู้อพยพลี้ภัย ความหิวโหย และภาวะโลกร้อน จะไม่มีสิ่งที่เป็น “คำตอบที่ถูกต้อง” ที่ทำให้ทุกคนพอใจได้ สิ่งสำคัญคือคุณต้องเคารพมุมมองที่แตกต่างกันและทำงานเพื่อค้นหาจุดร่วม การอภิปรายในชั้นเรียนเป็นโอกาสอันล้ำค่าสำหรับนักศึกษาที่มาจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่หลากหลายให้ได้เสนอมุมมองของตนเองและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทักษะที่ได้เรียนรู้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่ต่อการใช้ชีวิตประจำวันแต่ยังรวมถึงในสถานที่ทำงานในอนาคต ไม่ว่าจะในบริษัทข้ามชาติ รัฐบาล หรือองค์กรระหว่างประเทศ สาขาวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นสาขาวิชาเอกสำหรับนักศึกษาที่ต้องการสร้างสังคมระหว่างประเทศในฐานะพลเมืองโลก

สารจากผู้อำนวยการ มิยาชิตะ

Campus

ฉันเริ่มสนใจประเด็นเกี่ยวกับสงครามและสันติภาพตอนอายุได้ 17 ปี ระหว่างอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาหนึ่งปีในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับชั้นมัธยมปลาย ประสบการณ์นี้ทำให้ฉันสนุกมากและเป็นความทรงจำที่มีค่าแต่ก็ทำให้เกิดข้อกังขาอยู่นาน: ทำไมญี่ปุ่นต้องทำสงครามกับสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ความสัมพันธ์ส่วนตัวของฉันกับครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อนร่วมชั้น อาจารย์ และสมาชิกคนอื่นๆในชุมชน ที่เป็นแบบนี้สำหรับฉันแทบจะไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าสองประเทศทำสงครามต่อสู้กันนองเลือดในอดีต เพื่อนสนิททำไมถึงกลับกลายเป็นศัตรูคนสำคัญไปในทันใด คำถามเหล่านี้ทำให้ฉันเลือกศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นวิชาเอกตอนที่ฉันกลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นและไปเรียนที่วิทยาลัย

สารจากศาสตราจารย์ลามอนท์

Campus

การสอนช่วยให้ฉันเกิดความกระตือรือร้นและสนใจเรื่องความหลากหลายของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและจุดที่แตกต่างกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การสอนที่ TIU น่าตื่นเต้นเนื่องจากเป็นการรวมนักศึกษาซึ่งมีภูมิหลังหลากหลายที่สามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทั้งในและนอกชั้นเรียน ฉันต้องการให้นักศึกษาของฉันได้รับทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อจะได้เข้าใจ ทดลองปฏิบัติ และพัฒนาโลกรอบตัวพวกเขา ฉันต้องการให้พวกเขามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ความสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือ ฉันยังเชื่อมั่นในการบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ และการอภิปราย เนื่องจากฉันรู้สึกว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรให้โอกาสนักเรียนในการเพิ่มพลังปัญญาเช่นเดียวกับการทำให้พวกเขาเป็นพลเมืองโลกที่มีความใฝ่รู้ จิตใจเข้มแข็ง และมีความอดทน นอกจากนี้ฉันยังได้บูรณาการผลงานทางวัฒนธรรม เช่น ภาพยนตร์ ในหลักสูตรของฉันเหมือนเป็นประตูสู่ที่ความเข้าใจความซับซ้อนของโลกในยุคสมัยนี้


หน่วยการเรียนรู้แบบเข้มข้น

สาขาวิชาเอกนี้แบ่งออกเป็น 6 “หน่วยการเรียนรู้แบบเข้มข้น” ที่รวมสายงานที่สำคัญยิ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คลิกหน่วยการเรียนรู้ด้านล่างนี้เพื่อดูรายชื่อวิชาที่เกี่ยวข้อง


x

Global Governance

International Law
International Politics
International Organization
Human Rights
International Environment: Issues and Policies
Public Diplomacy and Image Politics
Comparative Politics
Transitional Justice
x

International Security

International Security
Maritime Safety and Security
Conflict Resolution
Non-state Actors and Political Violence
War and Peace in East Asia
x

International Political Economy

International Political Economy
International Economics
International Development
International Integration
World Economy
Dilemmas of Development
Political Economy of East Asia
x

Culture and Society

Comparative Culture
Comparative Social Institutions
Gender in International Relations
Japanese Popular Culture
Japanese Society
Japanese Literature
Issues in Popular Culture
Media and Society in Japan
Tourism: Analysis and Planning
นวัตกรรมและธุรกิจเชิงดิจิทัล

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ความคิดสร้างสรรค์ก้าวตามทันเทคโนโลยี

เทคโนโลยีกำลังนำอนาคตและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในทุกหนทุกแห่ง สาขาวิชาเอกนวัตกรรมและธุรกิจเชิงดิจิทัล (DBI) ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยนักศึกษาให้ปรับตัวเข้ากับตลาดแรงงานปัจจุบันด้วยการสร้างสะพานเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจและเทคโนโลยี หมายความว่านักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ การบริการและรูปแบบธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการกำหนด สร้างกรอบความคิดเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่สำคัญ เช่นเดียวกับวิธีการปรับสิ่งเหล่านี้เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมธุรกิจ

DBI แบ่งออกเป็น 6 หน่วยการเรียนแบบเข้มข้นที่ให้ความสำคัญกับส่วนต่างๆของธุรกิจดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการเงิน (Fintech), ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การเขียนโปรแกรม (Programming), การเป็นผู้ประกอบการ หรือ การจัดการธุรกิจ สาขาวิชาเอกนี้จะมุ่งเน้นสายงานที่ทุกคนสนใจจะศึกษาต่อไปในอนาคต ด้วยห้องปฏิบัติการดิจิทัลใหม่ในวิทยาเขต นักศึกษา DBI จะสามารถพัฒนาและฝึกฝนทักษะในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ทันโลกพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาก็สามารถทำงานในหลายๆตำแหน่งในบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกหรือกำลังจะเป็นผู้นำในอนาคต หรือจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท MBA หรือในสาขาการศึกษาเดียวกัน

สารจากผู้อำนวยการ เจย์

Campus

ในขณะที่หน่วยการเรียนรู้นี้มุ่งเน้นเป็นพิเศษในเรื่องการเป็นผู้ประกอบการ นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีจัดการแนวความคิดจากการปฏิวัติดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการจุดประกายและสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในทุกประเทศในอัตราที่รวดเร็ว พวกเขาขาดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติและเศรษฐศาสตร์ แต่ก็ยังมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นเหล่านี้ สาขาวิชาเอก DBI นี้ มีรายวิชามากมายให้นักศึกษาได้เลือกเรียน สร้างความเชื่อมั่นที่จะก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจที่เจิดจ้าของผู้ประกอบการ ด้วยที่ตั้ง TIU ที่ตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางกรุงโตเกียวจึงมีความเป็นไปได้สำหรับนักศึกษาที่จะคิดลองประกอบธุรกิจเองหรือเริ่มต้นคิดขณะที่ยังเรียนอยู่!

สารจากศาสตราจารย์ชาร์คาซี

Campus

การนำเสนออย่างสมบูรณ์แบบเป็นภาษาอังกฤษ โปรแกรมนี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ จากการใช้ประโยชน์ Social Media และ Search Engine การโฆษณาออนไลน์ ข้อมูลขนาดใหญ่ และการวิเคราะห์สู่เทคโนโลยีเสมือนที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้ใช้ Virtual and Augmented Reality รวมถึงหลักสูตรที่ครอบคลุมเทคโนโลยี Blockchain และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet-of-Things) นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่จะช่วยให้ได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติพร้อมเครื่องมือจริงที่ผู้เชี่ยวชาญใช้กัน เนื่องจากวิทยาเขต TIU ตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางกรุงโตเกียว โอกาสในการฝึกงานในอาณาจักรธุรกิจ IT จะช่วยให้นักศึกษา TIU พิเศษกว่าใคร นี่ถือเป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบในการเรียนรู้ทักษะภาคปฏิบัติที่จะนำคุณสู่อาชีพที่ประสบความสำเร็จ


หน่วยการเรียนรู้แบบเข้มข้น

สาขาวิชาเอกใหม่ของเราแบ่งออกเป็น 6 หลักสูตรแบบเข้มข้น เพื่อให้ตรงกับความสนใจของนักศึกษาในอาณาจักรของเทคโนโลยีและธุรกิจ และสร้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญในเทรนด์ดิจิทัลล่าสุดและพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับนวัตกรรมที่แท้จริงในโลกธุรกิจ


x

Digital Business Management

Principles of Management
Introduction to Informatics & Computing
Business Communications and Productivity
Digital Marketing
Digital Business Strategies
Financial Accounting
Human Resources Management
Operations and Service Management
Corporate Finance
IT Project Management
Statistics I
Fundamentals of Mathematics
x

Entrepreneurship & Business Innovation

Principles of Management
Introduction to Computer Networking
Intro to AI & Intelligent Product Development
Web and Mobile Technology
Digital Business Strategies
Creative Thinking for AI & IoT Innovations
Mobile Technologies, IoT, & Business Apps
Entrepreneurial Strategies
Innovation in Product and Process Design
Start-up Funding and VC Strategies
Statistics I
Fundamentals of Mathematics
x

Digital Transformation and Tech Innovation

Principles of Management
Introduction to Computer Networking
Introduction to Informatics & Computing
Web and Mobile Technology
Database and Big Data
Digital Business Strategies
Blockchain & Business Applications
Mobile Technologies, IoT, & Business Apps
Statistics I
Fundamentals of Mathematics
x

AI & Deep Learning

Intro to AI & Intelligent Product Development
AI and Machine Learning for Decision Making
Database and Big Data
Creative Thinking for AI & IoT Innovations
Data Analytics & Information MGMT
Mining Unstructed Data
Text Mining & Deep Learning
Econometrics
Research Methods & Data Analysis in Business
Statistics I
Fundamentals of Mathematics
x

Digital Finance & Fintech

Principles of Economics
Macroeconomics
Microeconomics
Digital Banking and Fintech
E-business and Payment Systems
Financial Accounting
Corporate Finance
Bitcoin, Cryptocurrency Technologies, and E-Money
Machine Learning in Finance and Economics
Money and Banking
Statistics I
Fundamentals of Mathematics
x

Digital Marketing & Analytics

Principles of Marketing
Introduction to R Programming and Business Analytics
Web and Mobile Technology
Database and Big Data
Digital Marketing
Digital Business Strategies
Consumer Behavior
Big Data & Analytics
Python for Big Data & Visualization
Global Marketing
Marketing Research
Statistics I
Fundamentals of Mathematics
การศึกษาทั่วไป

ขัดเกลาทักษะพื้นฐานของคุณ

หลักสูตรการศึกษาทั่วไปของ E-Track มุ่งหวังที่จะเพิ่มพูนความรู้ทั่วไปของนักศึกษา ในขณะเดียวกันก็พัฒนาพื้นฐานทางวิชาการให้แข็งแกร่ง


ความรู้ทางวิชาการ (Academic Literacy)

นักศึกษาโปรแกรม E-Track ทุกคนต้องลงเรียนรายวิชาในหมวดความรู้ทางวิชาการในปีแรก รายวิชาเหล่านี้จะเสริมสร้างทักษะทางวิชาการของนักศึกษาซึ่งมีความสำคัญต่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย


ศิลปศาสตร์ (Liberal Arts)

เพื่อช่วยพัฒนาภูมิหลังทางการศึกษาให้กว้างขวางขึ้น นักศึกษา E-Track จะต้องลงเรียนรายวิชาในหมวดศิลปศาสตร์ในหลายสาขารวมถึงมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติรายวิชาภาษาญี่ปุ่น

สถาบันภาษาญี่ปุ่น (JLI) ให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยมีภารกิจหลักด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่นอยู่ 2 ประการ คือ เพื่อสร้างความสามารถในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักศึกษา และเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความสามารถทางธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานญี่ปุ่น ด้วยเป้าหมายที่ได้วางไว้ สถาบัน JLI จึงได้จัดแบ่งระดับชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นของ TIU เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาแต่ละคนได้ลงทะเบียนในระดับที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองมากที่สุด และในปัจจุบัน สถาบัน JLI มีอาจารย์ผู้สอนประมาณ 20 ท่าน ทำให้ TIU สามารถจัดเป็นชั้นเรียนขนาดเล็กได้ รวมถึงการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวหลังเลิกเรียนเมื่อนักศึกษามีเวลาว่าง พวกเรามีความสุขมากที่ได้ทำงานร่วมกับนักศึกษาต่างชาติช่วยสร้างแรงจูงใจในการศึกษาภาษาญี่ปุ่นและขัดเกลาให้เป็นภาษาที่ใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวัน


รายชื่อรายวิชา:

Elementary Japanese 1
Elementary Japanese 2
Intermediate Japanese 1
Intermediate Japanese 2
Advanced Japanese 1
Advanced Japanese 2
Business Japanese
Upper Advanced Japanese
x

Academic Literacy

Academic Composition I
Academic Composition II
Analytical Reading and Thinking
Public Speaking - *Not required
x

Liberal Arts Course List

Fundamentals of Mathematics
Principles of Management
Introduction to Social Psychology
Introduction to Sociology
Statistics I
IT Literacy
Sustainable Society
Introduction to International Relations
Principles of Economics
Principles of Political Science
World Economy