ค่าใช้จ่าย

Tokyo International University

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม

ค่าเล่าเรียนที่ TIU ย่อมเยากว่าประเทศอื่นๆมาก ในกรณีที่ไม่มีทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนจะคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียนเฉลี่ยของประเทศออสเตรเลียและ 1 ใน 3 ของค่าเล่าเรียนเฉลี่ยของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงทำให้การศึกษาต่อต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นของคุณเป็นจริงได้ นอกจากนี้โปรแกรม E-Track ยังมอบทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนต่อของคุณ ด้านล่างนี้คือค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1


ค่าเล่าเรียนปีแรก
1,000,000 JPY
ค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก
300,000 JPY
* ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
250,000 JPY
ยอดรวมปีแรก
1,550,000 JPY
ยอดรวมรายปี (ปีต่อๆ มา)
1,500,000 JPY

* ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะเรียกเก็บเฉพาะปีแรก


ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 2ทั้งหมด
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(ค่าธรรมเนียมแรกเข้า)
250,000 - 250,000
ค่าเล่าเรียน 500,000 500,000 1,000,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก 150,000 150,000 300,000
ทั้งหมด 900,000 650,000 1,550,000

หมายเหตุ:
- ผู้สมัครเรียนโปรแกรม English Track มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียนได้
- ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมนี้ไม่ได้รวมกับค่าที่พัก
- หากคุณมีพี่ชาย/น้องชาย หรือพี่สาว/น้องสาวที่เรียน (หรือจบการศึกษาจาก) TIU คุณจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมแรกเข้าร้อยละ 50 นอกจากนี้หากพี่น้องสองคนลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาเดียวกัน คนหนึ่งจะได้รับส่วนลดค่าธรรมแรกเข้าร้อยละ 50 เช่นกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงาน E-Track (etrack@tiu.ac.jp)
- ชาวบังคลาเทศ พม่า เนปาล และอุซเบกิสถานจะต้องชำระค่าเล่าเรียนรายปีและค่าธรรมเนียมทั้งหมดเต็มจำนวนสำหรับปีแรกของการศึกษาตามวันที่กำหนด
ทุนส่วนลดหย่อนค่าเล่าเรียน

ทุนส่วนลดหย่อนค่าเล่าเรียน

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาด้วยการลดหย่อนค่าเล่าเรียน 30% ถึง 100% ประกาศหลักเกณฑ์ของทุนการศึกษาจะส่งให้แก่ผู้สมัครที่ได้รับทุนการศึกษาพร้อมกับผลการสมัคร ซึ่งทุนการศึกษานี้จะให้ทั้งหมดตลอด 4 ปีการศึกษา ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ได้รับทุนต้องมีผลการเรียนในระดับดีและปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาตัวอย่างของ TIU


ปี 1 (พ.ศ. 2564)

 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: ¥1,550,000 ค่าเล่าเรียน TIU
  (เฉพาะปีที่ 1)
  ¥1,000,000
  ค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก
  ¥300,000
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  ¥250,000
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: ¥1,250,00030% ส่วนลด
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: ¥1,050,000 50% ส่วนลด
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: ¥750,000 80% ส่วนลด
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: ¥550,000 100% ส่วนลด

ปี 2-4 (พ.ศ. 2564)

 • Total Cost: ¥1,500,000 ค่าเล่าเรียน TIU (ต่อปี)
  ¥1,200,000
  ค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก
  ¥300,000
 • Total Cost: ¥1,140,000 30% ส่วนลด
 • Total Cost: ¥900,000 50% ส่วนลด
 • Total Cost: ¥540,000 80% ส่วนลด
 • Total Cost: ¥300,000 100% ส่วนลด
ข้อมูลการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมที่จำเป็นก่อนเปิดเรียน


ค่าธรรมเนียมที่จำเป็นก่อนเปิดเรียน

1. ค่าธรรมเนียมการตรวจเอกสารการสมัคร (ค่าสมัคร)

5,000 JPY


2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

250,000 JPY


3. ค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 1 (ตามตาราง)

ค่าเล่าเรียน + ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก + ค่าธรรมเนียมสมาคมศิษย์เก่า


- ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะต้องชำระก่อนเปิดเทอม กรุณาดูที่ตาราง “การรับสมัคร” เพื่อดูวันที่ครบกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมแต่ละรายการ
- ขึ้นอยู่กับร้อยละของทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ ทุนเริ่มแรกจะแตกต่างกันไป
1. ค่าเล่าเรียน ไม่มีส่วนลด 500,000
อัตราทุนส่วนลดหย่อนค่าเล่าเรียน 30% 350,000
50% 250,000
80% 100,000
100% 0
2. ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก 150,000
3. ค่าธรรมเนียมสมาคมศิษย์เก่า 40,000
- จำนวนเงินทั้งหมดที่ระบุคิดเป็นเงินเยนญี่ปุ่น (JPY)
- ค่าธรรมเนียมสมาคมศิษย์เก่า 40,000 เยน จ่ายเพียงครั้งเดียว รวมอยู่ในใบเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมในครั้งแรกสุด

การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร

ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนที่ผู้สมัครจะดำเนินการสมัครแบบออนไลน์กับหน้าเพจ My TIU Page ค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถขอคืนได้ ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนหน้าเพจ My TIU Page ผู้สมัครต้องเลือกวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเอกสาร โดยเลือกได้เพียงครั้งเดียว วิธีการชำระเงินมี 2 วิธี คือ

1) ชำระเงินโดยบัตรเครดิต

TIU แนะนำให้ใช้บัตรเครดิตในการชำระค่าธรรมเนียมค่าตรวจเอกสาร ไม่รับบัตรเดบิต

2) ชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร

ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร ซึ่งคิดเป็นเงินมากกว่า 3,000 เยน (ประมาณ 900 บาท) ในบางครั้งการโอนเงินผ่านธนาคารอาจล่าช้า เพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมพิเศษใดๆ และ/หรือความล่าช้า เราขอแนะนำให้ผู้สมัครชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือชำระผ่านระบบออนไลน์ของทีไอยู

ชื่อธนาคาร: Mizuho Bank, Ltd.
สาขา: Kawagoe Branch
หมายเลขบัญชี: 1282121
ประเภทบัญชี: Savings account (futsuū kōza 普通口座)
รหัสธนาคาร SWIFT Code: MHCBJPJT
ชื่อบัญชี: Tokyo Internaional University
ที่อยู่ธนาคาร: 2-1-8 Shintomi-Cho, Kawagoe, Saitama 350-0043 Japan
จำนวนเงิน: 5,000 JPY

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาของ TIU ดูได้ที่เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ จะมีรายละเอียดทั้งหมด

คลิกที่นี่